# Ready Made Daily Lesson Plan for Grade I, 1st-4th Quarter | DEPED TAMBAYAN PH DEPED TAMBAYAN

0

Ready Made Daily Lesson Plan for Grade I, 1st-4th Quarter

QUARTER I
Araling Panlipunan
Edukasyon sa Pagpapakatao
Filipino
Mathematics
MTB-MLE
MAPEH
English


QUARTER II


Araling Panlipunan
Unang Linggo
Ikalawang Linggo
Ikatlong Linggo
Ika-apat na Linggo
Ikalimang Linggo
Ikaanim na Linggo
Ikapitong Linggo
Ikawalong Linggo
Ikasiyam na Linggo

Edukasyon sa Pagpapakatao
Unang Linggo
Ikalawang Linggo
Ikatlong Linggo
Ika-apat na Linggo
Ikalimang Linggo
Ikaanim na Linggo
Ikapitong Linggo
Ikawalong Linggo
Ikasiyam na Linggo

Filipino
Unang Linggo
Ikalawang Linggo
Ikatlong Linggo
Ika-apat na Linggo
Ikalimang Linggo
Ikaanim na Linggo
Ikapitong Linggo
Ikawalong Linggo
Ikasiyam na Linggo

Mathematics
Unang Linggo
Ikalawang Linggo
Ikatlong Linggo
Ika-apat na Linggo
Ikalimang Linggo
Ikaanim na Linggo
Ikapitong Linggo
Ikawalong Linggo
Ikasiyam na Linggo

MAPEH
Unang Linggo
Ikalawang Linggo
Ikatlong Linggo
Ika-apat na Linggo
Ikalimang Linggo
Ikaanim na Linggo
Ikapitong Linggo
Ikawalong Linggo
Ikasiyam na Linggo

MTB-MLE
Unang Linggo
Ikalawang Linggo
Ikatlong Linggo
Ika-apat na Linggo
Ikalimang Linggo
Ikaanim na Linggo
Ikapitong Linggo
Ikawalong Linggo
Ikasiyam na Linggo

QUARTER III

ALL SUBJECTS
Unang Linggo
Ikalawang Linggo
Ikatlong Linggo
Ika-apat na Linggo
Ikalimang Linggo
Ikaanim na Linggo
Ikapitong Linggo
Ikawalong Linggo

QUARTER IV

ALL SUBJECTS

Unang Linggo
Ikalawang Linggo
Ikatlong Linggo
Ika-apat na Linggo
Ikalimang Linggo
Ikaanim na Linggo
Ikapitong Linggo
Ikawalong Linggo

Post a Comment

 
Top