# PHIL - IRI Materials for Grades 2 to 6 | DEPED TAMBAYAN PH DEPED TAMBAYAN

0

PHIL-IRI Materials for Grades 2 to 6

IMPORTANT: PLEASE CLOSE ALL POP-UPS BY CLICKING THE CLOSE (x) BUTTON TO BE ABLE TO DOWNLOAD OUR FILES.

POST TEST ORAL ENGLISH

POST TEST ORAL FILIPINO

 • Gr. 2 Mag-ingat! - DOWNLOAD
 • Gr. 3 Ang Pagbabagong Anyo ng Palaka - DOWNLOAD
 • Gr. 4 kahangahangang tanawing kalikasan - DOWNLOAD
 • Gr. 5 Kabataan, Katuwang sa Malinis na Kapaligiran - DOWNLOAD
 • Gr. 6 tayo ay magdiwang - DOWNLOAD

POST TEST SILENT  ENGLISH

POST TEST SILENT FILIPINO

 • Gr. 2 Ang Daga at Keso - DOWNLOAD
 • Gr. 3 Pagdiwata - DOWNLOAD
 • Gr. 4 Iba si Inay - DOWNLOAD
 • Gr. 5 Loboc Choir, Nagtagumpay sa Europa - DOWNLOAD
 • Gr. 6 Ang Pagsilang ng Malawak na Kalawakan Post - DOWNLOAD

PRE-TEST ORAL ENGLISH

PRE-TEST ORAL FILIPINO

 • Gr. 2  Gatas na Pampalakas  - DOWNLOAD
 • Gr. 3 Tagumpay ng Isa , Tagumpay ng Lahat   - DOWNLOAD
 • Gr. 4 Paggalang, Mabuting Katangian  - DOWNLOAD
 • Gr. 5 Mga Planeta sa Ating Kalawakan - DOWNLOAD
 • Gr. 6 Basura  Malaking Problema - DOWNLOAD

PRE-TEST SILENT ENGLISH

PRE-TEST SILENT FILIPINO

 • Gr. 2 Kokak Palaka - DOWNLOAD
 • Gr. 3 Sayaw sa Palatuntunan - DOWNLOAD
 • Gr. 4 magiliw sa pagtanggap sa bisita - DOWNLOAD
 • Gr. 5 Galing ng Pinoy, Hinangaan sa Hollywood!  - DOWNLOAD
 • Gr. 6 Mga Astronomer - DOWNLOAD

KEY TO CORRECTION

 • 2012 Key to Correction English Silent 2-6 Pre-Post Test - DOWNLOAD
 • 2012 Key to Correction Filipino Silent 2-6 Pre-Post Test - DOWNLOAD
 • Phil-IRI Oral Hardcopy Format - DOWNLOAD
 • Phil-IRI Silent Hardcopy Format - DOWNLOAD

Post a Comment

 
Top